UAB "Orkela"

Nimi UAB "Orkela"
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Bank of Lithuania
Prospekti registreerimise kuupäev 24.05.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi UAB "Orkela"
Registrikood LEI 9845002F4D0B3BB3CA85
Aadress Jogailos st. 4, Vilnius, Lithuania

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 2022-441-108
Prospekti registreerimise kuupäev 24.05.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

04.10.2022

22.11.2022

13.12.2022

17.01.2023

07.03.2023

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14