VIVAT II AG

Nimi VIVAT II AG
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 08.03.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi VIVAT II AG
Registrikood LEI 529900712UP130M2VJ72
Aadress Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number BPWO-41
Prospekti registreerimise kuupäev 08.03.2024
Prospekti lisa registreimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14