Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

Nimi Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Bank of Lithuania
Prospekti registreerimise kuupäev 23.04.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Registrikood LEI 549300TK038P6EV4YU51
Aadress Tilžės str. 149, Šiauliai, Lithuania

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 2024-441-78
Prospekti registreerimise kuupäev 23.04.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht Kuni 100 000 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 8, 14