AS "Citadele banka"

Nimi AS "Citadele banka"
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Bank of Latvia
Prospekti registreerimise kuupäev 20.03.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS "Citadele banka"
Registrikood LEI 2138009Y59EAR7H1UO97
Aadress Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 001.2-01.1/2024/30
Prospekti registreerimise kuupäev 20.03.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14