AS “DelfinGroup”

Nimi AS “DelfinGroup”
Emissioon SIA “L24 Finance” poolt kuni 3 150 000 AS "DelfinGroup" aktsia avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Latvijas Banka
Prospekti registreerimise kuupäev 17.05.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS “DelfinGroup”
Registrikood LEI 2138002PKHUJIMVMYB13
Aadress Skanstes iela 50A, Riga, LV-1013, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 001.2-01.1/2023/57
Prospekti registreerimise kuupäev 17.05.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Aktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 3 150 000 aktsiat
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 11