Backed Assets GmbH

Nimi Backed Assets GmbH
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 09.05.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Backed Assets GmbH
Registrikood LEI 506700W43BCJQW7FA481
Aadress Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Switzerland

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 338775
Prospekti registreerimise kuupäev 09.05.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 01.03.2024
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17