Blocktrade S.A.

Nimi Blocktrade S.A.
Emissioon  
Prospekti registreerinud asutus Commission de Surveillance du Secteur Financier
Prospekti registreerimise kuupäev 31.12.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi Blocktrade S.A.
Registrikood B248375
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number C-025645
Prospekti registreerimise kuupäev 31.12.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

04.02.2021

24.03.2021

Pakutavate väärtpaberite liik B-aktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 23, 24, 26, 29