Blocktrade S.A.

Nimi Blocktrade S.A.
Emissioon Kuni 110 000 000 hääleõiguseta B-klassi aktsia avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Commission de Surveillance du Secteur Financier
Prospekti registreerimise kuupäev 21.02.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi Blocktrade S.A.
Registrikood LEI 48510028XA7C085L4X50
Aadress 5, Place de la Gare, L-1616, Luksemburg

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number C-028412
Prospekti registreerimise kuupäev 21.02.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik B-klassi aktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 23, 24, 26, 29