CoinShares Digital Securities Limited

Nimi CoinShares Digital Securities Limited
Emissioon Digitaalsed väärtpaberid - CoinShares
Prospekti registreerinud asutus Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA), Finansinspektionen
Prospekti registreerimise kuupäev 01.03.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi CoinShares Digital Securities Limited
Registrikood LEI 549300DR7967WVLR3P83
Aadress 2 Hill Street, St Helier, Jersey, JE2 4UA

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 24-700
Prospekti registreerimise kuupäev 01.03.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Digitaalsed väärtpaberid - CoinShares
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 9, 14, 17, 19, 22, 28