DDA ETP GmbH

Nimi DDA ETP GmbH
Emissioon Bitcoin’idega tagatud võlakirjade emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority, Germany
Prospekti registreerimise kuupäev 14.12.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi DDA ETP GmbH
Registrikood LEI 391200YI9NA1BYDBUW16
Aadress Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt am Main, Germany

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 50831047
Prospekti registreerimise kuupäev 14.12.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Bitcoin’idega tagatud võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 9 000 000 000 võlakirja
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,0001 BTC
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17, 22