ELEVING GROUP

Nimi ELEVING GROUP
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Luksemburgi finantssektori järelevalveasutus - Commission de Surveillance du Secteur Financier
Prospekti registreerimise kuupäev 26.09.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi ELEVING GROUP
Registrikood LEI 894500N14T2GUDX0FL66
Aadress Luxembourg, Avenue de la Gare 8-10

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number C-029086
Prospekti registreerimise kuupäev 26.09.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 04.10.2023
Pakutavate väärtpaberite liik 12%–13,5% kõrgema nõudeõiguse järguga tagatud võlakirjad
Pakkumise maht 75 000 000 EUR
Pakutavate väärtpaberite arv 750 000 tk
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 lisad 6, 14, 21, 22