ETC Issuance GmbH

Nimi ETC Issuance GmbH
Emissioon Krüptovaluutaga tagatud võlakirjade emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
Prospekti registreerimise kuupäev 21.11.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi ETC Issuance GmbH
Registrikood LEI 875500BTZPKWM4X8R658
Aadress Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Germany

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 52250032
Prospekti registreerimise kuupäev 21.11.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 15, 17, 22, 28