Fineqia AG

Nimi Fineqia AG
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 22.03.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi Fineqia AG
Registrikood LEI 529900ZDMIOSP3BMZD86
Aadress Werdenbergerweg 11, 9490, Vaduz, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number BPWO-42
Prospekti registreerimise kuupäev 22.03.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17