Germany SolarINVEST GmbH

Nimi Germany SolarINVEST GmbH
Emissioon Esitajavõlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Austria
Prospekti registreerimise kuupäev 23.04.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi Germany SolarINVEST GmbH
Registrikood LEI 529900K97WJP9CCF1G48
Aadress Lindenallee 8, 04158, Leipzig, Germany

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8446-01-20880
Prospekti registreerimise kuupäev 23.04.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Esitajavõlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 22, 28