IuteCredit Finance S.à r.l.

Nimi IuteCredit Finance S.à r.l.
Emissioon Eelisvõlakirjad
Prospekti registreerinud asutus Luksemburgi finantssektori järelevalve komisjon (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”)
Prospekti registreerimise kuupäev 01.03.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi IuteCredit Finance S.à r.l.
Registrikood LEI 2221005B3DQGM4INWF57
Aadress 16, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number C-028396
Prospekti registreerimise kuupäev 01.03.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 10.03.2023
Pakutavate väärtpaberite liik Eelisvõlakirjad
Pakkumise maht Kuni 50 000 000 EUR
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 21, 22