IuteCredit Finance S.à r.l.

Nimi IuteCredit Finance S.à r.l.
Emissioon Eelisvõlakirjad
Prospekti registreerinud asutus Luksemburgi finantssektori järelevalve komisjon (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”)
Prospekti registreerimise kuupäev 26.05.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi IuteCredit Finance S.à r.l.
Registrikood LEI 2221005B3DQGM4INWF57
Aadress 16, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number C-028911
Prospekti registreerimise kuupäev 26.05.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 08.06.2023
Pakutavate väärtpaberite liik 11% tagatud eelisvõlakirjad
Pakkumise maht Kuni 10 000 000 EUR
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 21, 22