LCX AG

Nimi LCX AG
Emissioon Tokeniseeritud allutatud võlakirjad
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 01.02.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi LCX AG
Registrikood LEI 529900SN07Z6RTX8R418
Aadress Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 322714
Prospekti registreerimise kuupäev 01.02.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Tokeniseeritud allutatud võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17