Mimo Capital AG

Nimi Mimo Capital AG
Emissioon Tokenite emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 10.10.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Mimo Capital AG
Registrikood LEI 254900E7ZUXDELL0LV43
Aadress Alvierweg 17, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number BPWO-32
Prospekti registreerimise kuupäev 10.10.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Mittekapitaliväärtpaberid
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 17, 23, 25, 27