MR Sun GmbH

Nimi MR Sun GmbH
Emissioon Esitajavõlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 27.02.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi MR Sun GmbH
Registrikood LEI 529900B0UXN7PGM2KD35
Aadress Lindenallee 8, 04158, Leipzig, Germany

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8344-01-20642
Prospekti registreerimise kuupäev 27.02.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Esitajavõlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 22, 28