Multitalent Investment 3 GmbH

Nimi Multitalent Investment 3 GmbH
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA, Financial Market Authority Austria)
Prospekti registreerimise kuupäev 20.06.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Multitalent Investment 3 GmbH
Registrikood LEI kood 529900LIO2RK6QKTZK26
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8366-01-20692
Prospekti registreerimise kuupäev 20.06.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 24.11.2023
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 lisad 6, 14, 22 ja 28