SC STEELCOIN GmbH

Nimi SC STEELCOIN GmbH
Emissioon Esitajaväärtpaberite pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Austria
Prospekti registreerimise kuupäev 28.11.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi SC STEELCOIN GmbH
Registrikood LEI 529900OX94239BUDFN51
Aadress Praterstraße 15/3/Top 17, 1020, Wien, Austria

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8419-01-20807
Prospekti registreerimise kuupäev 28.11.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Esitaja väärtpaberid - NOTESid
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17, 22