SIA "Marijas 2"

Nimi SIA "Marijas 2"
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Latvijas Banka
Prospekti registreerimise kuupäev 24.05.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi SIA "Marijas 2"
Registrikood LEI 9845002AC74884785106
Aadress Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 18, Riga, LV-1010, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 001.2-01.1/2023/61
Prospekti registreerimise kuupäev 24.05.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14