SONEX A.S.

Nimi SONEX A.S.
Emissioon Võlakirjade emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus National Bank of Slovakia
Prospekti registreerimise kuupäev 07.02.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi SONEX A.S.
Registrikood LEI 097900CAKA0000043334
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number NBS1-000-069-118
Prospekti registreerimise kuupäev 07.02.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 31.03.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14