Tradias Issuance GmbH

Nimi Tradias Issuance GmbH
Emissioon Tokeniseeritud väärtpaberite emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority, Germany
Prospekti registreerimise kuupäev 30.04.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi Tradias Issuance GmbH
Registrikood LEI 5299009CMRBW5U9HEJ15
Aadress Rossmarkt 21, 60311 Frankfurt am Main, Germany

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 56412220
Prospekti registreerimise kuupäev 30.04.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Tokeniseeritud väärtpaberid
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17, 22, 28