UAB "Orkela"

Nimi UAB "Orkela"
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Bank of Lithuania
Prospekti registreerimise kuupäev 14.11.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi UAB "Orkela"
Registrikood LEI 9845002F4D0B3BB3CA85
Aadress Jogailos st. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 2023-428-24
Prospekti registreerimise kuupäev 14.11.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

24.11.2023

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht 19 049 000 EUR
Pakutavate väärtpaberite arv 19 049 tk
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14