UTIISIB UAB “CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND”

Nimi UTIISIB UAB “CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND”
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Bank of Lithuania
Prospekti registreerimise kuupäev 05.03.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi UTIISIB UAB “CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“
Registrikood LEI 89450045YHYZZHDH8551
Aadress Žalgirio g. 114, Vilnius, Lithuania

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 2024-441-41
Prospekti registreerimise kuupäev 05.03.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik

Võlakiri

Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14