VIVAT Investment GmbH

Nimi VIVAT Investment GmbH
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Austria (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 16.11.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi VIVAT Investment GmbH
Registrikood LEI 5299006J5PN97AVBC196
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8184-01-20272
Prospekti registreerimise kuupäev 16.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

06.12.2021
11.04.2022
19.10.2022

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 23, 25, 27