VIVAT II AG

Nimi VIVAT II AG
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 04.05.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi VIVAT II AG
Registrikood LEI 529900712UP130M2VJ72
Aadress Landstrasse 63, Postfach 261, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 337945
Prospekti registreerimise kuupäev 04.05.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14