VIVAT AG

Nimi VIVAT AG
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 29.04.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi VIVAT AG
Registrikood LEI 5299009YRIRG3C2LJC16
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 324529
Prospekti registreerimise kuupäev 29.04.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 30.11.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14