VIVAT Investment II GmbH

Nimi VIVAT Investment II GmbH
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Austria (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 30.11.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi VIVAT Investment II GmbH
Registrikood LEI 5299000MS4NT3NGYPB72
Aadress Rosenau 54, 87437, Kempten, Germany

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8323-01-20589
Prospekti registreerimise kuupäev 30.11.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

 

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht 20 000 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 23, 25, 27