yeswetrust AG

Nimi yeswetrust AG
Emissioon Usaldusaktsia (trustshare) - Tokenid
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 19.08.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi yeswetrust AG
Registrikood LEI 894500JPCUDPXZORYL16
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 326894
Prospekti registreerimise kuupäev 19.08.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 23.09.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Usaldusaktsia (trustshare) - Tokenid
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 23, 24, 26, 28