Aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi I etapi avaldamine

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 10. märtsil 2022 aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi I etapi ja
uuendatud valideerimisreeglite loetelu.1

Aruandlusraamistiku 3.2 tehniline pakett hõlmab muudatusi omavahendite aruandluses (COREP), täiendavate
likviidsuse seire parameetrite aruandluses (ALMM), stabiilse rahastuse kordajat käsitlevas aruandluses (NSFR),
vara koormatiste aruandluses (AE), globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate (G-SII) aruandluses ja
investeerimisühingute aruandluses.

Aruandlusraamistikku 3.2 kohaldatakse eeldatavasti alates 2022. aasta detsembrist. Sisemeetodite
võrdlusportfellide ja tasustamispoliitika aruandluse muudatuste tehniline pakett avaldatakse vastavalt II ja III
etapis. Täpsem teave EBA aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi kohta on leitav EBA kodulehelt.2

Lisaks aruandlusraamistikule avaldas EBA uuendatud valideerimisreeglite loetelu, mis kajastab muudatusi hetkel
kehtivas aruandlusraamistikus.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-releases-phase-1-its-32-reporting-framework-and-updates-validation-rules

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.2

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)