Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/244 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 22. veebruaril 2022 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/244,
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 regulatiivsete tehniliste
standarditega, milles täpsustatakse K-teguri „kliiringu tagatis“ (K-CMG) arvutamiseks kasutatavat tagatiste
kogusummat.1

Määrus jõustub 14. märtsil 2022.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0244&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)