Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/76 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 20. jaanuaril 2022 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/76, millega
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 regulatiivsete tehniliste standarditega,
millega määratakse kindlaks K-teguri „päevane kauplemismaht“ (K-DTF) koefitsientide kohandused1.

Määrus jõustub 9. veebruaril 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0001.01.EST&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)