Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud isikutele loa andmine tehingute üksikasjade avalikustamisega viivitamiseks