Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 7 kohase arvelduste ebaõnnestumise aruandluse kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina