Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised võrdlusaluste määruse kohaselt kasutatava metoodika, järelevaatamisfunktsiooni ja dokumenteerimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina