Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Kesksete vastaspoolte järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ja metoodikate kohta vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklile 21“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina