Finantsinspektsiooni juhatuse 06.07.2012 otsusega nr 1.1-7/37 kinnitatud juhendi „Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused“ kehtetuks tunnistamine