Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamise standardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002“ kehtetuks tunnistamine