Konsultatsiooni algatamine investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamist käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 31. märtsil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu kohta, mis käsitleb investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamist vastavalt investeerimisühingute usaldatavusnõuete määruse (EL) 2019/2033 artiklile 52.

Määruse (EL) 2019/2033 artiklis 52 on välja toodud, millist teavet investeerimisühingud peavad avalikustama, et näidata oma mõju ettevõtetele, milles neil on hääleõigus.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 01. juulini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 6. mail 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

www.eba.europa.eu/calendar/consultation-draft-rts-disclosure-investment-policy-investment-firms

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)