Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 24. veebruaril 2021 kaks avalikku konsultatsiooni Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 (direktiiv) täiendamiseks.

Konsultatsiooniks on avatud regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu, mis puudutab järelevalvekolleegiumide ülesandeid investeerimisühingute üle vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 48 lõikele 8. Teine regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) ja rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu täpsustab nõudeid päritoluliikmesriigi pädevate asutuste informatsiooni vahetamise kohta vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutustega kooskõlas direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 13 lõigetega 7 ja 8.

Konsultatsioone puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Mõlemale konsultatsioonile saab kommentaare esitada läbi EBA kodulehe kuni 23. aprillini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 7. aprill 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-draft-technical-standards-improve-supervisory-cooperation-investment-firms

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)