Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute likviidsusnõuete RTS-i eelnõu ja likviidsusnõuetest vabastamise suuniste eelnõu üle

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 10. detsembril 2021 järgmised investeerimisühingute likviidsusnõudeid käsitlevad konsultatsioonid:

  • konsultatsioon regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu üle, et täpsustada investeerimisühingute suurust, ülesehitust, sisemist korraldust ning nende tegevuse laadi, ulatust ja keerukust arvesse võttes, kuidas investeerimisühingute direktiivi (EU) 2019/2034 artikli 42 lõikes 2 osutatud likviidsusriski ja likviidsusriski elemente mõõdetakse;
  • konsultatsioon investeerimisühingute likviidsusnõuetest vabastamise suuniste eelnõu üle, milles täpsustatakse kriteeriumid, mida pädevad asutused võivad arvesse võtta, kui nad vabastavad investeerimisühingute määruse (EU) 2019/2033 artikli 12 lõikes 1 sätestatud väikeseks ja mitteseotud investeerimisühinguks kvalifitseerumise tingimustele vastavad investeerimisühingud likviidsusnõudest.

Konsultatsioone puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 10. märtsini 2022. Lisaks juhime tähelepanu, et 18. jaanuaril 2022 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-liquidity-requirements-investment-firms

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)