Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute tasustamispoliitika suuniste ja sisejuhtimise suuniste kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 17. detsembril 2020 järgmised konsultatsioonid:

- Konsultatsioon investeerimisühingute direktiivi (IFD) kohaste uute tasustamispoliitika suuniste kohta. Suunistega täpsustakse investeerimisühingute tasustamisraamistiku erinevusi võrreldes krediidiasutuste tasustamisraamistikuga. Suuniseid kohaldatakse nii individuaalsel kui ka konsolideeritud tasandil. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 17. märtsini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 17. veebruaril 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

- Konsultatsioon investeerimisühingute uute sisejuhtimise suuniste kohta. Suunistega täpsustatakse investeerimisühingute direktiivis (IFD) sätestatud juhtimissätteid. Lisaks sisaldavad suunised riskikultuuri kehtestamise, tegevusjuhendi ja huvide konfliktide haldamise üksikasju. Suuniseid kohaldatakse nii individuaalsel kui ka konsolideeritud tasandil. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel2. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 17. märtsini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 17. veebruaril 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-its-new-guidelines-remuneration-policies-investment-firms

https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-its-new-guidelines-internal-governance-investment-firms

 

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)