Lõplikke investeerimisühingute usaldatavusnormatiivide täitmist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standartide avalikustamine

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 16. detsembril 2020 investeerimisühingutele mõeldud usaldatavusnormatiivide täitmist käsitlevate seitsme regulatiivsete tehniliste standartide (RTS) lõplike eelnõude paketi1, mille raames algatatud konsultatsioonidest on Finantsinspektsioon varasemalt teavitanud oma 05. juuni 2020 kirjaga nr 4.11-3.2/3119.

Investeerimisühingute määrust ja direktiivi kohaldatakse eeldatavasti 2021.a keskpaigast.

Lõplikud eelnõud on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast nende vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

https://eba.europa.eu/eba-publish-final-draft-technical-standards-prudential-treatment-investment-firms

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)