Märgukiri seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae-ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kohaldamisalast seoses hoidmistunnistustega

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 4.10 MB)