Suunised eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide likviidsuse stressitestimise kohta