Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused