Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/2358 tulenevast kindlustustoodete turustamise korrast

Jõustumise aeg

Märgukiri

Finantsinspektsioon viis läbi kaugkontrolli, et hinnata, kuidas kindlustusmaaklerid täidavad Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2358 (edaspidi ka määrus) artiklitest 10–12 tulenevat toote turustamise korra kehtestamise nõuet, kindlustustoote koostaja teavitamise nõuet ning turustamise korraga võetud asjakohaste meetmete dokumenteerimise ja säilitamise nõuet.

Finantsinspektsioon selgitab märgukirjas, et määrusest tuleneb kindlustusmaaklerile nõue kahe erineva korra kehtestamiseks, milleks on toote heakskiitmise kord, kui kindlustusmaakler on kindlustustoote koostaja (artikkel 4) ja toote turustamise kord (artikkel 10).

Selgitus

Märgukiri.pdf (pdf, 0.43 MB)