Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 10. septembril 2018 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1221 1, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 väärtpaberistamiste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise osas.

Määrus jõustus 30. septembril 2018 ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)